coretgenealogie

API's » Publiceren op Genealogie Online » Afbeeldingen

Deze webservice (v1) maakt het mogelijk om afbeeldingen (zoals foto's en scans) behorende bij genealogische data (dus gerelateerd aan personen in een GEDCOM bestand) aan te bieden ter publicatie op Genealogie Online.

Request

De request is een HTTP POST bericht. Er geldt hierbij een limiet van 100MB per upload (dit om fouten in transport te verminderen). Afbeeldingen dienen aangeboden te worden in 1 of meerdere gecomprimeerde bestanden die seqentieel worden ge-upload.

URL

https://api.coret.org/publiceren/afbeeldingen/v1/

Parameters

De volgorde van de parameters is niet relevant.

Parameter Type Beschrijving
publicatie_code string (verplicht, 16 tekens) De code van de publicatie die bijgewerkt moet worden.
bestand_afbeeldingen_zip bestand (verplicht, max. 100MB) Een, op basis van ZIP gecomprimeerd, bestand met afbeeldingen. Het ZIP bestand dient één of meerdere bestanden te bevatten. Toegestane extensies van de afbeeldingen zijn .jpg, .gif, .bmp, .png, .tif en .pdf. Het ZIP bestand mag sub-directories bevatten, deze worden echter wel genegeerd.
api_sleutel string (verplicht, 34 tekens) De aan de softwareleverancier verstrekte API sleutel).
laatste_deel boolean (verplicht, true/false) Geeft aan of er nog meer aanroepen van deze Afbeeldingen functie volgen (false) of dat het de upload van het laatste deel betreft (true). Na het ontvangen van het laatste deel worden de afbeeldingen en de data verwerkt tot publicatie op Genealogie Online.

Uitproberen

Via onderstaand formulier kan de Afbeeldingen functie getest worden (alle controles zijn actief!):

Response

De response bestaat uit een XML bericht.

Element

Voorbeeld XML uitvoerformaat

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?> <Coret> <Publiceren> <Afbeeldingen> <Foutmelding>0</Foutmelding> </Afbeeldingen> </Publiceren> </Coret>

Mogelijke fouten