coretgenealogie

API's » Publiceren op Genealogie Online » Creatie

Deze webservice (v1) maakt het mogelijk om genealogische data (in de vorm van GEDCOM) aan te bieden ter publicatie op Genealogie Online. Het gaat hierbij om het creëren van een nieuwe publicatie.

Request

De request is een HTTP POST bericht.

URL

https://api.coret.org/publiceren/creatie/v1/

Parameters

De volgorde van de parameters is niet relevant.

Parameter Type Beschrijving
api_sleutel string (verplicht, 34 tekens) De aan de softwareleverancier verstrekte API sleutel.
publicatie_naam string (verplicht, max. 200 tekens) Naam van de publicatie, bijvoorbeeld "Stamboom Coret".
publicatie_info string (optioneel,max. 2000 tekens) Vrij tekst: toelichting, dankbetuigingen, bronvermeldingen, enz.
auteur_naam string (verplicht, max. 200 tekens) Naam van de auteur van de publicatie.
auteur_email string (verplicht, max. 200 tekens) E-mail adres van de auteur van de publicatie (deze wordt niet gepubliceerd, maar is wel nodig voor communicatie over de publicatie).
inclusief_afbeeldingen boolean (verplicht) Geeft aan of er na de aanroep van de creatie functie een aanroep zal plaatsvinden van de afbeeldingen functie, dus publicatie inclusief afbeeldingen (true) of publicatie zonder afbeeldingen (false). Als er nog afbeeldingen volgen zal het verwerken van de genealogische data pas plaatsvinden nadat de afbeeldingen zijn ge-upload.
toon_leverancier boolean (optioneel) Geeft aan of er de naam van het leverende stamboomprogramma wel (true) of niet (false = standaard) getoond mag worden in de publicatie.
bestand_gedcom_zip bestand (verplicht, max. 100MB) Gecomprimeerd (ZIP) GEDCOM bestand. Het ZIP bestand dient één bestand te bevatten met de extensie .ged.

Uitproberen

Via onderstaand formulier kan de Creatie functie getest worden (alle controles zijn actief!):

Response

De response bestaat uit een XML bericht.

Elementen

Na een succesvolle aanroep van deze functie (foutcode=0) kan de Afbeeldingen functie 1 of meer keer aangeroepen worden (als inclusief_afbeelding op true stond).

Voorbeeld XML uitvoerformaat

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?> <Coret> <Publiceren> <Creatie> <Code>469f2cce9020b147</Code> <Foutmelding>0</Foutmelding> </Creatie> </Publiceren> </Coret>

Mogelijke fouten