Genealogie Online doorzoeken

Inleiding

Op Genealogie Online kunnen stamboomonderzoekers (gratis) hun genealogische gegevens publiceren, inclusief foto's. Naast de full-text search is er nu ook mogelijk om de genealogische gegevens (van de GEDCOM publicaties) meer specifiek te doorzoeken.

Waarschuwing

Deze API wordt niet meer actief ondersteund tenzij hier behoefte naar is!

Beschikbare API - GenealogieOnlineService

Let opDeze service is niet compatible met de interface zoals gedefinieerd door phpGedView. Als dit een vereiste is dan dient de GenealogyService versie van de API gebruikt te worden.

De zoekmogelijkheid die wordt geboden is afgeleid van de SOAP webservice interface zoals deze door phpGedView wordt gedefinieerd. Deze service is uitgebreider qua functionaliteit om de zoekmogelijkheden te optimaliseren.

Van de 10 functies in phpGedView's webservice is alleen de search methode gerealiseerd en is de interface gewijzigd! De methode is bereikbaar via het endpoint http://www.genealogieonline.nl/pgv/genservice2.php (WSDL):

Hieronder wordt de search methode toegelicht. Dit is grotendeels een kopie van PhpGedView's webservice beschrijving, gecomplementeerd met enkele opmerkingen mijnerzijds (deze zijn vetgedrukt).

Search

Performs a basic or advanced search on the data on Genealogie Online.

Parameters

Name Description
query Query string to search with (ie 'John'). If no keyword is supplied "SURNAME=" is assumed.

Supports keyword searching in the following syntax: field=value&field2=value2

Keywords: NAME (=forname), BIRTHPLACE, DEATHPLACE, SURNAME, PLACE (matches if birthplace and/or deathplace equals value).

Matching is word based, substring matching is not supported. An asterisk (*) can be appended to the searchvalue for keywords NAME, SURNAME, BIRTHPLACE, DEATHPLACE and PLACE.

Start Index of results to start at. To retrieve results 50 - <maxResults> you set start at 50. Optional, default is 0.
maxResults Maximum number of results to return. Optional, maximum (and default) is 50.

Returns - SearchResult

Name Description
totalResults Total number of results found.
Persons ArrayOfPerson(Complex Type)
- PID Person ID. This ID can be used to construct the URL of the person on the Genealogie Online website (just prepend http://www.genealogieonline.nl/pgv/individual.php?pid={pid}).
- gedcomName Person's name in gedcom syntax (eg. Bob /Coret/)
- birthDate No value (*)
- birthDatenum Year of birth, in format yyyy000000.
- birthplace Place of birth
- deathPlace Place of death
- deathDate No value (*)
- deathDatenum Year of death, in format yyyy0000.
- gender No value (*)

In tegenstelling tot de GenealogyService versie van de API retourneert deze method niet het (lege) gedcom veld.

Gebruik

U kunt gratis gebruik maken van deze API. U dient dit wel te melden per e-mail (apicoret.org) en dient u een link (naar http://www.genealogieonline.nl/) en één van de volgende logo's zichtbaar op te nemen (alternatieven op verzoek leverbaar):

(16x16)    (64x64)    (212x35)


Terug naar de Genealogie Online API overzicht pagina

Terug naar de Startpagina